Logga.jpg

Home Video Galleri

AT CH DE AU CA GB IE US BE CA FR MC BE NL CH IT DK ES US FI FI SE Användning Montering Galleri NO

20130218-totalupphaengning-nya-bilden.jpg

Så här används Tidymaker

Lyft det som skall hängas, lägg om kulkedjan på lämpligt sätt och haka kulkedjan i kroken. Vid nertagning lyft lätt i det upphängda föremålet så är det loss. Enklare kan det inte bli.

Allt hänger stadigt och får väga upp till 20 kg.

Smart upphängning med Tidymaker

Tidymaker kan inte bara det andra kan utan även det andra inte kan.

Tidymaker är en svenskdesignad patenterad produkt av hög kvalitet  med  2 års garanti. Patent SE C2520135, NO 320700,       EP 1483088.

©Tidymaker AB | Betselg 4 - SE213 77 - Malmö |  info@tidymaker.se | Hemsida med Sitoo